Fogel & Partners Quarterly – Almedalsveckan hetare än någonsin – även för finansmarknaden

När Almedalsveckan drar igång till helgen är det i ett större format än någonsin tidigare. Fjolårets rekord i antal seminarier är sedan länge utraderat och likaså väntas antalet besökare överstiga tidigare år med råge. Även på finansmarknaden ökar intresset för Almedalsveckan, vilket blev tydligt i en undersökning som Fogel & Partners genomförde under våren.

Från ett lastbilsflak 1968 till 3 300 seminarier 2014

Almedalsveckan har sitt ursprung i Olof Palmes sommartal från ett lastbilsflak i Visby 1968. Familjen Palme hade sedan några år tillbaka firat sina sommarsemestrar på Fårö och en inbjudan från socialdemokraterna på Gotland var startskottet för det som skulle komma att bli en återkommande sommartradition. Under 70-talet började så fler partier att delta och antalet talare växte kontinuerligt under de nästkommande decennierna. Första gången samtliga riksdagspartier höll tal i Almedalen var 1991 och de har i princip gjort så sedan dess, med några undantag.

Näringslivet då? Första gången andra aktörer utöver de politiska partierna arrangerade aktiviteter under Almedalsveckan var 1994 då Industriförbundet tillsammans med Företagarna deltog. Sedan dess har antalet seminarier och aktiviteter ökat stadigt och under de senaste åren har antalet hållpunkter i det officiella Almedalsprogrammet formligen exploderat – i skrivande stund drygt 3 300. Lägg därtill att antalet besökare i år beräknas bli runt 25 000 – i en stad som vanligtvis har knappt 23 000 invånare – och att över 600 journalister hittills har föranmält sig.

Finansmarknaden i Almedalen

Att Almedalsveckan inte längre bara är en festival för politiker och lobbyister blir tydligt vid en genomgång av det officiella Almedalsprogrammet. Av de totalt 3 300 seminarierna arrangeras ca 800 av företag. Om man lägger till näringslivsorganisationer blir samma antal drygt 1 000.

Det ökande intresset för Almedalsveckan märks även i finansbranschen. Banker, revisionsfirmor och försäkringsbolag är några av de aktörer som satsar hårdast i Visby och har under flera år arrangerat en uppsjö av välbesökta seminarier, mingel och VIP-event.

Under våren 2014 har Fogel & Partners genomfört en undersökning bland ett antal finansaktörer för att kartlägga branschens syn på Almedalsveckan samt vilka frågor som står högst upp på årets agenda. Av de svarande bolagen var det nästan hälften som uppgav att de kommer att ha någon form av närvaro i Visby under Almedalsveckan.

Företagen i undersökningen ser framförallt Almedalsveckan som ett bra tillfälle att ha örat mot marken – den främsta orsaken till deras närvaro är att bevaka frågor som är relevanta för deras bransch. Att nätverka och att förmedla det egna företagets budskap är andra viktiga orsaker.

Skärmavbild 2014-06-24 kl. 12.28.16

Vilka frågor står högst på finansbranschens agenda inför Almedalsveckan 2014? Att det är valår och att opinionsundersökningarna pekar på ett regeringsskifte är kanske enförklaring till att många bolag i undersökningen uppger att pensioner och välfärd (vård, omsorg och skola) står högst på agendan. Även hållbarhets- och skattefrågor drar till sig finansbranschens intresse, liksom olika typer av regleringar.

Har Almedalsveckan vuxit ur sin egen kostym?

Att Almedalsveckan drar till sig ett allt större intresse från näringslivet är kanske inte särskilt konstigt, med tanke på att gränserna mellan politik, samhällsansvar och företagande alltmer suddas ut.

Frågan är hur mycket större Almedalsveckan kan bli. Har vi i år nått toppen? Redan för flera år sedan blev det svårt att nå ut genom ”bruset” och med årets tusentals andra aktiviteter att konkurrera med, ökar kraven på att lyfta relevanta frågor och ha hög nivå på seminarier och mingel eller att hitta innovativa och oväntade sätt att nå ut. Oavsett vad svaret på frågan är, står det klart att Almedalsveckan är hetare 2014 än någonsin tidigare – så även i finansbranschen.

Fogel & Partners i Almedalen

Under årets Almedalsvecka kommer Fogel & Partners att flytta ner kontoret till Visby. Tveka inte att höra av dig om du/ni behöver någon assistans på plats, eller om ni vill träffa oss någonstans i vimlet.