COVID-19 Public Affairs Update

Företagsfinansiering och kapitalanskaffning var fram till för några veckor sedan en fråga för banker och kapitalmarknad. Idag är läget helt annorlunda, där staten och kapitalet nu bokstavligt sitter i samma båt. På kort tid ställer nu företag om till att hantera ett slags ekonomiskt undantagstillstånd.

Trots att bolag och branscher träffas väldigt olika av denna kris är många av utmaningarna gemensamma och hanteras nu av företagsledningar runt om i hela Sverige.

Hur behåller vi kompetent personal? Hur klarar vi likviditeten på kort sikt? Hur skall vi finansiera exportaffärer? Hur påverkar vårt agerande nu vårt varumärke på sikt?

Sverige har en historia av framgångsrik statlig intervention i kriser, och erfarenheterna från både 90-talskrisen och finanskrisen blir värdefulla i tider som dessa. Tack vare brett politiskt stöd har åtgärder på rekordtid redan presenterats av regeringen och flera har presenterats de senaste dagarna. Dessa ska nu brådskande sjösättas för företag och medarbetare.

Vi har sammanfattat de åtgärder som hittills har presenterats. Kontakta oss på insights@fogelpartners.se om ni vill prenumerera på våra löpande uppdateringar.

Har du frågor eller funderingar, kontakta gärna någon av våra Public Affairs-konsulter direkt:  

 

Jacob Lannerö

Sofia Buhlin 

Olivia Lövgren