Fogel & Partners Executive Dinner – Första upplagen

Den första upplagan av Fogel & Partners Executive Dinner ägde rum kvällen den 10 september på restaurangen Vassa Eggen i Stockholm. Kvällens tema var investerarrelationer i ett internationellt sammanhang. Vid detta fösta tillfälle deltog 13 personer från olika delar av näringslivet för att utbyta idéer och insikter kring aktuella frågor som rör investerarrelationer.

Hedersgäst vid middagen var Alex Williams, chef för investerarrelationer på Philip Morris International. Alex delade med sig av Philip Morris syn på investerarrelationer samt de positiva aspekter och utmaningar som uppstår vid kommunikation med investerare och andra intressegrupper. Redan vid förrätten inleddes intensiva diskussioner, både med hela borde involverat och i mindre grupper. Diskussionerna handlade bland annat om hur företag skall relatera (eller inte relatera) till sociala medier, hur man attraherar och hanterar småsparare, Aktiespararnas viktiga roll för svenska småsparare samt vilka möjliga karriärvägar som finns för IR-chefer.

Många av kvällens gäster hade erfarenheter från företag som befinner sig i utmanande situationer. En fråga som lyftes var hur man gör för att vända en negativ mediabild eller ta sig ur en krissituation och återvinna förtroendet hos investerare och analytiker. Det diskuterades även om de skillnader som finns i att kommunicerar till aktie- och skuldinvesterare, men hur ett förtags övergripande budskap i slutändan måste vara enhetligt. Deltagarna delade dessutom med sig av sina erfarenheter inom guidance och om man bör visa vägen när marknaden inte ligger rätt, hur man kan organisera sina IR-funktioner, hantering av CSR-frågor och hur företag bör förhålla sig till investor targeting.

Middagen avslutades efter mer än tre timmar av intensiva och intressanta samtal. Att försöka sammanfatta kvällen och dra en slutsats är svårt, men det är tydligt att frågor som rör kommunikation och investerarrelationer är lika intressanta som de är komplexa. Det är vår förhoppning att alla som deltog håller med om att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar som rör vår bransch är av stor vikt i en värld som ständigt förändras.