Fogel & Partners lanserar Research & Analysis – komplext kommunikationslandskap kräver analys

Fogel & Partners lanserar Research & Analysis som svar på den snabba utvecklingen och den ökade komplexiteten i landskapet för strategisk kommunikation.

Idag är det en utmaning att skapa effektiva budskap som skär igenom det allt mer komplexa nätet av traditionella kanaler, webb, online- och sociala medier för att nå rätt målgrupper. För att stödja bolagets kunder att adressera dessa frågeställningar på ett mer effektivt sätt lanseras en svit tjänster under namnet Fogel & Partners Research & Analysis.

Research & Analysis innefattar bland annat: utförlig kartläggning och granskning av kundens kommunikationslandskap; kundens positionering och benchmarking i förhållande till konkurrenter; genomföra perceptionsstudier; mätning av aktiviteter på webb, online och sociala medier samt övervaknings- och bevakningstjänster.

Tjänsterna kommer att erbjudas kunderna som en integrerad del av Fogel & Partners strategiska kommunikationsprogram inom positionering och profilering, kriskommunikation, transaktioner samt löpande rådgivning. Ansvarig för erbjudandet är Anders Isakson, senior rådgivare på Fogel & Partners med bakgrund som ansvarig för industrianalys på SEB Corporate Finance samt managementkonsult på Enskilda Strategy och Siar Bossard.

“Vår ambition är att erbjuda kunderna tillförlitlig och faktabaserad strategisk rådgivning. Vad som krävs, och som i allt högre grad efterfrågas från kunderna, är en tydligare bild av det komplexa och föränderliga kommunikationslandskapet och hur opinion och uppfattningar verkligen skapas bland olika målgrupper, såväl på nätet som i den fysiska världen. Vi tror att vår samlade förmåga och kompetens inom Fogel & Partners adresserar dessa utmaningar väl”, säger Anders Fogel, grundare av Fogel & Partners.

“Research & Analysis kombinerar Fogel & Partners breda expertis inom strategisk kommunikation, senior bemanning och snabbhet med djup kunskap för att tillhandahålla den bästa kvantitativa och kvalitativa analysen av ett företags kommunikativa landskap och dess position”, säger Anders Isakson, Senior Advisor hos Fogel & Partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Fogel, Founding Partner
Mobil: 072-204 47 50
E-post: anders.fogel@fogelpartners.se

Anders Isakson, Senior Advisor
Mobil: 072-553 83 03
E-post: anders.isakson@fogelpartners.se

Om Fogel & Partners
Fogel & Partners är en rådgivningsboutique inriktad på strategisk kommunikation. Teamet har mångårig erfarenhet av transaktioner, krishantering och strategisk finansiell kommunikationsrådgivning för företag och ägare. Fogel & Partners verkar på en internationell marknad och arbetar både med nordiska och globala kunder. För mer information, besökwww.fogelpartners.se