Fogel & Partners rådgivare till minoritetsägarna i uppdelningen av Bilprovningen

Fogel & Partners anlitades som kommunikationsrådgivare till minoritetsägarna i AB Svensk Bilprovning i samband med uppdelningen av bolaget med staten.

Affären innebär att minoritetsägarna lämnar sitt ägande i Bilprovningen och övertar stationsnätet i sydvästra Sverige, bestående av 56 besiktningsstationer. Samtidigt blir staten kvar som ensam ägare av Bilprovningen och det rikstäckande stationsnätet.

Övertagandet sker den 18 mars 2013 och verksamheten kommer att drivas under namnet Besikta Bilprovning AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Fogel, Founding Partner
Mobil: 072-204 47 50
E-post: anders.fogel@fogelpartners.se

Om Fogel & Partners
Stockholmsbaserade Fogel & Partners grundades 2011 och är en oberoende rådgivare som erbjuder tjänster inom strategisk kommunikation. Företagets rådgivning vilar på̊ tre hörnstenar: strategisk kommunikation, transaktioner och finansiell kommunikation.