Fogel & Partners strengthens the team in sustainability, communication and IR by recruiting senior consultant

Fogel & Partners is growing and strengthens the team by recruiting Frida Adrian as Director. With over 15 years of experience in strategic, financial and ESG communication from various industries, Frida will further strengthen the customer offering in strategic sustainability and capital markets advisory. She joins Fogel & Partners on September 1, 2021, from her recent role at Indutrade as Vice President Communications, Sustainability and IR, and part of Group Management. She has a background in various roles in communication, finance and sustainability at Investor, Mr Green & Co, Länsförsäkringar Bank and Swedish Export Credit Corporation. From 2015 to 2017, Frida was Head of IR and member of group management at Mr Green & Co, in connection with the company's listing on Nasdaq Stockholm.

In September, Sandra Gerdin will also join Fogel & Partners. Sandra is a recent graduate from Stockholm School of Economics.

Please find the full press release below (in Swedish).

Pressmeddelande

Fogel & Partners stärker teamet inom hållbarhet, kommunikation och IR med senior rekrytering

Fogel & Partners växer och stärker teamet genom rekrytering av Frida Adrian som Director. Med över 15 års erfarenhet inom strategisk, finansiell och ESG-kommunikation från en rad olika branscher, kommer Frida att ytterligare stärka kundererbjudandet inom strategisk hållbarhets- och kapitalmarknadsrådgivning.

Frida Adrian kommer närmast från den internationella industri- och teknikkoncernen Indutrade, där hon varit ansvarig för koncernens kommunikations-, hållbarhets- och IR-arbete, samt medlem av koncernledningen.

– Jag brinner för att hjälpa företag att integrera hållbarhet i affären och tydliggöra de värden som de skapar för både företaget och dess intressenter. Många företag behöver integrera dessa frågor ytterligare både i affärsstrategin och i sin kommunikation. Jag ser mycket fram emot att få vara med på Fogel & Partners fortsatta tillväxtresa och bidra med mina strategiska och operativa kunskaper och erfarenheter, säger Frida Adrian.

– Vi ser en fortsatt otroligt stark marknad, med hög aktivitet avseende såväl börsintroduktioner som M&A, och efterfrågan på strategisk kommunikationsrådgivning bara ökar. Under året har Fogel & Partners ytterligare befäst positionen inom vår nisch, och vi har sett en kraftig tillväxt i vår affär. Jag är därför mycket glad över att vi nu stärker teamet ytterligare genom rekryteringen av Frida Adrian, säger Anders Fogel, Founding Partner på Fogel & Partners.

Frida Adrian ansluter till Fogel & Partners den 1 september 2021 och har en bakgrund från olika roller inom kommunikation, finans och hållbarhet på Investor, Mr Green & Co, Länsförsäkringar Bank samt Svensk Exportkredit. Under perioden 2015-2017 var Frida IR-chef och medlem av koncernledningen på Mr Green & Co där hon ledde IR-arbetet inför och vid bolagets notering på Nasdaq Stockholm. I september ansluter även Sandra Gerdin till Fogel & Parners. Sandra Gerdin är nyexaminerad från Handelshögsskolan i Stockholm.

För mer information, kontakta:

Anders Fogel, Founding Partner
Tel: +46 722 04 47 50

Frida Adrian, Director
Tel: +46 709 30 93 24