F&P Quarterly – Vi ser fram emot ett spännande 2015

Det har blivit dags att summera 2014 – ett minst sagt händelserikt år för den svenska kapitalmarknaden.

Först och främst var 2014 ett transaktionsintensivt år. En glad överraskning, efter några bistra år i spåren av Lehman-kraschen.

Med hjälp av en stark börs och låg volatilitet öppnades IPO-fönstret äntligen på vid gavel. 2014 bjöd på fler börsintroduktioner än på länge: 18 stycken genomförda noteringar på Nasdaq Stockholms huvudlista. Com Hem, Hemfosa, Thule och Recipharm stod i spetsen med sammanlagda bolagsvärden idag om 35 miljarder kronor. Kanske lite anmärkningsvärt är att endast 6 av 18 noteringar hade tydlig hemvist hos riskkapitalbolagen: Com Hem, Thule, Munksjö, Inwido, Bufab och Scandi Standard.

Varför så få? Under ”supercykeln” 2003-2007 som föregick finanskrisen, köptes många portföljbolag till höga multiplar. Utvecklingen av dessa har kanske inte riktigt motsvarat ägarnas avkastningskrav, åtminstone inte än. Givet en omvärld med låg tillväxt har det idag blivit allt viktigare att ständigt utveckla bolagens affärsmodell och gneta vidare med lönsamheten för att kunna räkna hem dessa affärer. I detta arbete blir djup kunskap om aktieägarna, lyhördhet inför investerare samt tydlig kommunikation av ”equity story” och finansiella mål fortsatt viktiga verktyg, såväl i förberedelsearbetet som i genomförande och i eftermarknad.

Inom M&A såg vi ett 10-tal offentliga uppköpserbjudanden. Den tydliga dominansen från utländska industriella köpare är speciellt intressant, med bl.a. Volkswagens 60-miljardersbud på de utestående aktierna i Scania, schweiziska Gerberits 10-miljardersbud på nylistade Sanitec, samt amerikanska Lexmarks och GTCRs bud på Readsoft respektive Cision.

Med låg global tillväxt, starka balansräkningar och en ränta nära noll kan vi nog förvänta oss fler liknande affärer under 2015. Vi lär även se fler budstrider, där media kommer att spela en aktiv roll som opinionsbildare. Att kartlägga målgrupper, opinionsbildare och positioner samt förbereda budskap, scenarier och kommunikation kan vara avgörande framgångsfaktorer.

En av de större utmaningarna inför 2015 är fortsatt skola, vård och omsorg i ljuset av ökad politisering av ”välfärdsvinsterna.” Den kortlivade löfvenska S/MP-regeringen var snabbt ute och flaggade för en utredning i frågan, vilket gjorde den ständigt försmådde vänsterpartiledaren lycklig för stunden men branschen tämligen orolig som helhet. Det märkliga i det hela är att myter och anekdoter har låtits styra agendan, vilket har medfört att sakkunniga branschrepresentanter haft kraftigt motlut rent kommunikativt. Vi har definitivt inte sett slutet på denna ganska sorgliga, besvärligt onyanserade historia.

Under hösten genomförde Fogel & Partners två intressanta kartläggningar.

I september tog vi temperaturen på näringsliv och finansmarknad inför det svenska riksdagsvalet.

Såväl finansmarknad som näringsliv oroade sig för att den nya regeringen skulle vara inkapabel att fatta beslut. En oklar parlamentarisk situation med beslutsförlamning och politisk kohandel riskerade att ge ett oförutsägbart ekonomiskt klimat med sämre investeringsvilja som följd.

Det är just där vi befinner oss nu. Med ett extraval runt hörnet som kan komma att förvärra situationen ytterligare – eller åtminstone inte lösa den.

I november genomförde vi en kartläggning av alla 540 noterade bolag i Stockholm.

Undersökningen visade att endast 24 procent av bolagen hade en fullständig bild av vilka deras aktieägare egentligen var. Endast 39 procent var säkra på att de hade attraherat rätt typ aktieägare. Endast en tredjedel av bolagen i undersökningen ansåg att deras investerare förstod dem väl.

Du får de vänner som du förtjänar, som det sägs.

Är det så att svenska politiker och företag i grunden delar samma problem? Känner de sina målgrupper tillräckligt väl för att skicka rätt budskap?

De etablerade partierna underskattade väljarna och fokuserade delvis på fel frågor i valrörelsen 2014. Svenska bolag brister i sin kunskap om vem som i slutändan är deras egentliga ägare.

I ena fallet lyckades ett främlingsfientligt parti attrahera 13 procent av rösterna från etablerade partier och samtidigt stjälpa en sittande regering (Sverige). I det andra får du in ett gäng kortsiktiga hedgefonder i aktieboken på bekostnad av långsiktiga ägare, med målet att dela ut så mycket av bolagets kassa som möjligt.

Partier måste förstå sina väljare, sälja in sin ideologi och vara politiskt tydliga – men även leverera på löften under mandatperioden för att inte tappa väljare till nästa val. Noterade bolag måste identifiera, förstå och lyssna på sina ägare. De måste sedan skapa en trovärdig och spännande ”equity story” med tydliga finansiella mål och därefter vägleda sina ägare på rätt sätt och, inte minst, leverera på det man lovat för att på sikt förtjäna rätt värdering.

Kan det vara så svårt egentligen?

Med jul och nyår runt hörnet vill vi skicka en hjärtlig hälsning till våra vänner, var de än befinner sig. Med vetskapen om att många människor inte har ett hem eller en familj att vända sig till under julhelgerna så har vi beslutat att göra en donation till Stockholms Stadsmission, som sedan grundandet 1863 arbetar för att göra Stockholm till en mer human stad för alla. Med dessa ord vill vi önska er alla en god jul och ett gott nytt år och vi ser fram emot att höras av under 2015.

 

Julsigill