News

Everything that Fogel & Partners engage in is driven by the needs of our clients and we are fortunate to work continuously with exciting and challenging client projects – cases and assignments where communication really matters. Please find our most recent projects below.

Hållbarhet: En allt viktigare faktor i transaktioner

En alltför ofta styvmoderligt behandlad aspekt vid transaktioner, både gällande potentiella risker och möjligheter, är CSR-området. Som företagsledare måste du själv vara tillräckligt insatt och engagerad i hållbarhetsfrågor för att kunna beskriva företagets sociala och miljömässiga påverkan, vilka utmaningar ni har och vad ni gör för att lösa dem. Dessutom kan du som VD eller CFO inte längre hänvisa investerares CSR-frågor till företagets hållbarhetsavdelning.