News

Everything that Fogel & Partners engage in is driven by the needs of our clients and we are fortunate to work continuously with exciting and challenging client projects – cases and assignments where communication really matters. Please find our most recent projects below.

Fogel & Partners förstärker teamet!

Vi söker dig med ett par års erfarenhet som vill arbeta med strategisk kapitalmarknadskommunikation i några av de mest komplexa och högprofilerade projekten i Sverige. Kraven på företag och...

Fogel & Partners Summer Greeting

Dear friends, Although many health experts had warned of the risks of a global pandemic, there was no prepared manual or crisis plan that could be put into place when the coronavirus ravages became a...

COVID-19 Public Affairs Update

Företagsfinansiering och kapitalanskaffning var fram till för några veckor sedan en fråga för banker och kapitalmarknad. Idag är läget helt annorlunda, där staten och kapitalet nu bokstavligt...