Svenska börs-vd:ar osynliga på internet

Få svenska börs-vd:ar är synliga på internet. Det visar en undersökning av de 58 största bolagen på Stockholmsbörsen gjord av de strategiska kommunikationsrådgivarna Fogel & Partners och Eklips Digital Advisors.

Enligt undersökningen, som gjordes under oktober 2012, använder bara en fjärdedel av företagen ett YouTube-konto för att synliggöra vd-intervjuer, 19 procent använder sig av Slideshare för att publicera och sprida vd-presentationer, 16 procent av vd:arna har en LinkedIn-profil, och endast en vd är aktiv på Twitter.

”Om man har tagit ett strategiskt beslut att vara proaktiv i sina kontakter med andra intressenter borde det vara lika naturligt att synas online som via de traditionella kanalerna”, säger Anders Fogel, grundare av Fogel & Partners.

Även på företagens webbplatser är exponeringen av vd begränsad. Enligt undersökningen saknar exempelvis nästan en fjärdedel av de undersökta bolagen en vd-biografi på hemsidan, och 40 procent publicerar inga vd-presentationer (förutom kvartalsrapporter) på sin webbplats.

”Det är förvånande få börsföretag som väljer att utnyttja online-kanaler för att synliggöra sin vd. Det gör det svårare för företagen att på ett sammanhängande sätt styra informationen vid exempelvis en kris då det är viktigt att ha kontroll över budskapen, oavsett kanal”, säger Peter Einarsson, grundare av Eklips Digital Advisors.

Undersökningen visar att Michael Wolf på Swedbank är den vd som sammantaget är mest synlig online, via bland annat information på bankens webbplats, synligheten på Google och företagskonton i sociala medier med vd-innehåll. Swedbanks webbplats innehåller även en utförlig biografi, flera intervjuer, bilder och uppladdat presentationsmaterial.

Även Jan Johansson, SCA, och Keith McLoughlin, Electrolux, kommer högt upp i rankningen. Gemensam nämnare för dem är att bolagen på ett tydligt sätt presenterat sin vd. Man har även kompletterat med material på YouTube och Slideshare.

”För att lyckas online måste du bygga upp din närvaro under en längre tid i flera olika kanaler. Eftersom många av företagets intressenter idag är aktiva online är det nödvändigt att utnyttja dessa kanaler för att sprida sina budskap”, säger Peter Einarsson.

Ladda ned undersökningen

För ytterligare information:

Anders Fogel, grundare av Fogel & Partners
Mobil: 072- 204 47 50
E-post: anders.fogel@fogelpartners.se
www.fogelpartners.se

Peter Einarsson, grundare av Eklips Digital Advisors
Mobil: 0708-666 995
E-post: peter.einarsson@eklips.se
www.eklips.se

Fakta till redaktionen

Topp 5 i undersökningen (58 bolag)

1. Michael Wolf, Swedbank           85 poäng (av maximalt 130)
2. Jan Johansson, SCA                 80
3. Keith McLoughlin, Electrolux     80
4. Hans Vestberg, Ericsson           65
5. Lars Nyberg, Telia                     50

Så här gjorde vi:
Urvalet gjordes mellan den 1 oktober – 31 oktober 2012. Urvalet var samtliga 58 vd:ar på Stockholmsbörsens Large Cap. Vi bedömde samtliga vd:ars synlighet och för varje område fick de 0, 5 eller 10 poäng. Exempelvis:

  1. Publicerar bolaget en vd-biografi på hemsidan?
  • Ja – en utförlig, 10 poäng
  • Ja – en kort, 5 poäng
  • Nej – 0 poäng
  1. Har vd ett Twitter-konto?
  • Ja, 10 poäng
  • Nej 0 poäng

Områden som ingår som underlag i undersökningsresultatet:

Företagets hemsida

– Vd-biografier
– Bilder
– Presentationer
– Talmanus
– Vd-uttalanden i text
– Vd-uttalanden i ljud eller bild

Sökträffar Googles förstasida (namn + företag)

– På svenska
– På engelska

Wikipedia

Företagskonton/egna konton sociala medier

– LinkedIn
– Twitter
– YouTube
– Slideshare

Om Fogel & Partners
Stockholmsbaserade Fogel & Partners är en oberoende rådgivare som erbjuder tjänster inom strategisk kommunikation. Företagets rådgivning vilar på̊ tre hörnstenar: strategisk kommunikation, transaktioner och finansiell kommunikation.

Om Eklips Digital Advisors
Eklips Digital Advisors erbjuder tjänster inom företagskommunikation i digitala kanaler.